ปลัดเทศบาล

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล

สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.71.23
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
3.237.xx.xx
162.247.xx.xxx
54.36.xxx.xx
185.191.xxx.x
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 14
 สมาชิกสภาเทศบาล


 

 

 

 

นางพัชรี  ทัศนียศักดิ์

ประธานสภาเทศบาล 


 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  ตรวจมรรคา

รองประธานสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

นางสาวนันทภรณ์  โกยรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


 

 นางญาติ  เจริญรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2


 

 

นางประยงค์  งามแฉล้ม

 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


 

นายสมัย  ก๊กรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

     

 

     

นายสราวุธ  ริวแดง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


 

     นายว่อง  คำพาพุทธ

      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

     

 

     

        


 

     นายอำนาจ  ก๊กรัมย์

       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2


 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-12-05 (2102 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]