ปลัดเทศบาลสารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.243.26.210
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 11
54.243.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 11
ราคาน้ำมัน
 ข้อมูลผู้บริหาร


 

 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 


 

 

นางพัชรี  ทัศนียศักดิ์

ตำแหน่ง  ประธานเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง    สิงหาคม  ๒๕๕๗

  

นายสมศักดิ์  ตรวจมรรคา

ตำแหน่ง  รองประธานเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง    สิงหาคม  ๒๕๕๗

  

นางสาวนันทภรณ์  โกยรัมย์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 


 

 

นางประยงค์  งามแฉล้ม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

นายสมจิต  ดำเนินงาม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

  

นายสราวุธ  ริวแดง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

  

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-11-14 (459 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]