ปลัดเทศบาล

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล

สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.71.23
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
3.237.xx.xx
54.36.xxx.xx
162.247.xx.xxx
54.36.xxx.xx
185.191.xxx.x

  ทั้งหมด: 14
เทศบาลตำบลอุดมธรรม: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลอุดมธรรม:


· คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
· สมาชิกสภาเทศบาล
· โครงสร้างหน่วยงาน
· อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
· คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
· ติดต่อหน่วยงาน
[ ย้อนกลับ ]